Belangrijke veiligheidswaarschuwing

CO-melder: Elbes CO-STOP

Wij hebben geconstateerd dat enkele batches van de Elbes CO-STOP koolmonoxidemelders niet voldoende werken. Deze CO-melders zijn in de periode van 2014 tot en met 2016 verkocht.

De kans bestaat dat deze CO-melders niet of niet tijdig alarm geven bij (dodelijke) hoeveelheden koolmonoxide waardoor het gevaar dreigt van een koolmonoxidevergiftiging. Langdurige inademing van koolmonoxide kan leiden tot duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en in extreme gevallen zelf tot bewustloosheid of dood!


Serienummers

HET BETREFT UITSLUITEND DE ELBES CO-STOP UIT DE VOLGENDE SERIENUMMERS:

EL41901 001 t/m EL41901 500 (CO-STOP Cv-versie)
EL411100 001 t/m EL41110 500 (CO-STOP Cv-versie)
EL51800 001 t/m EL510800 500 (CO-STOP Cv-versie (met schakelstekker))
ELC5101 0001 t/m ELC5101 1000 (CO-STOP Cv-versie (met schakelstekker))
ELG51010 001 t/m ELG51010 000 (CO-STOP gasklepversie)
ELC5121 0001 t/m ELC5121 1000 (CO-STOP Cv-versie (met schakelstekker))
ELG51210 001 t/m ELG51210 000 (CO-STOP gasklepversie)

De CO-melders zijn verkocht door met name installatiebedrijven en online.

Het serienummer is eenvoudig te vinden op de achterzijde van de CO melder:
Mijn serienummer komt overeen

Indien u een CO-melder heeft uit één van de vermelde series dan verzoeken wij u dringend deze niet te gebruiken. Zorg ervoor dat u de CO-melder buiten gebruik stelt.

Wij adviseren u een andere, goed werkende CO-melder aan te schaffen.

Indien u uw CO-melder wenst te retourneren aan de producent Elbes Control Systems, kunt u dit aanmelden door op deze website het daarvoor bedoelde formulier in te vullen. Elbes neemt daar vervolgens contact met u over op.

Bedankt voor uw medewerking en excuses voor dit ongemak.

Vriendelijke groet,
Directie Elbes Control Systems B.V.